Gör din plikt, kräv din rätt

För ett tag sedan tog jag en lunch med Fredrik. Vi står varandra långt ifrån varandra på den politiska skalan: han till höger, jag till vänster. Vi hade en civiliserad diskussion – inte debatt – om hur samhället ska fungera.

Och vi var förvånansvärt överens.

Det kan sammanfattas med socialdemokraternas slogan från 70-talet:

”Gör din plikt, kräv din rätt.”

Högern upplever vänstern som slösaktig. Genom att dela ut bidrag uppmuntrar man till lathet. Utan tillväxt inga skatter. Utan skatter, ingen välfärd.

Vänstern upplever högern som hjärtlös och självisk. För att stimulera ekonomin uppmuntrar man medborgarna att klättra på varandra. Den som är sjuk får skylla sig själv.

Finns det en annan väg?

En väg där vi både är givmilda och ställer krav.

Du som är sjuk ska få hjälp. Du som flytt från elände ska få någonstans att bo.

Men för att samhället ska gå ihop måste vi alla bidra.

Kanske måste vi ställa krav på de som kommer hit för att vi ska kunna ta emot fler. Krav om att lära sig språket och arbeta. Inte för att vara elaka, utan för att samhällsapparaten ska hålla samman.

Kanske kan vi ställa krav på den som står utanför arbete att lära sig något som marknaden efterfrågar. Oavsett om det är tråkigt med programmering.

Så att ”vi” kan kännas som ett vi igen. ”Vi” behöver inte vara vi som är vita, eller vi som är uppväxta här, eller vi som har föräldrar härifrån. ”Vi” kan vara vi som bor här nu och hjälper varandra. Skapar samhället tillsammans.

För att de ska gå ihop måste alla både göra sin plikt och kräva sin rätt.

Inte slösaktighet, utan omtanke.

Inte hjärtlöshet, utan nykter insikt.

Jag skulle gärna rösta på ett progressivt parti som slog sig fri från 1800-talets ideologier. Vi har inlett en ny tidsålder där robotar tar över enkla arbeten, där vi utrotar hundratals arter per dag, där vi blir fler och fler på en yta som blir mindre och mindre.

Varken socialism eller marknadsliberalism kan bemöta dessa utmaningar. Socialismen förutsätter att det ska finnas en arbetarklass – men vilka ska den bestå av? Frontendutvecklare på en konsultbyrå? Marknadsliberalismen prioriterar BNP och tillväxt över miljön – men vad fan ska vi med tillväxt till när halva Bangladesh ligger under vatten?

Extremism och främlingsfientligheten föds och växer i de som känner utanförskap. Vad kommer hända när jobben blir färre, klyftorna ökar, katastroferna blir fler? Bomber och huliganer.

Idag måste jag välja mellan ”PK-maffian” och ”rasisterna.” Jag måste ställa mig i ett läger och hata de som står i det andra.

Tänk om jag inte vill det. Tänk om jag inte vill hata var fjärde svensk medborgare som sympatiserar med SD. Tänk om jag vill förstå vad som ger upphov till deras frustration och försöka möta dem där.

Lösningen på våra utmaningar verkar inte finnas hos socialismen eller liberalismen eller nationalismen. Vi behöver hitta en ny väg. En som fötts i en ny värld. Där de traditionella jobben blir färre och där mängden konsumtion inte kan vara mått på ett lands framgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *